Jak psychoterapie pomáhá?

grafika zmatený člověk, hledá pomoc, značka ukazuje různé směry

Psychoterapie pomáhá lidem s duševní poruchou, odkrývá chování emoce a myšlenky, které přispívají k potížím. Pomáhá porozumět a identifikovat problémy a události života.Pomocí psychoterapie získává terapeut poznatky k vyřešení nebo zlepšení problému, pomáhá získat pocit kontroly a radosti v životě.

Druhy psychoterapie.

Individuální psychoterapie: zahrnuje pouze vztah terapeut-klient. Terapie se snaží pomoci lidem lépe porozumět sobě a svému problému, aby se vypořádal s nároky každodenního života.

Skupinová psychoterapie: je formou psychoterapie , kde terapeut pracuje s dvěma, nebo více klienty.Při skupinové terapii se členové skupiny mohou poučit ze zkušeností ostatních, dále pozorováním a zpětnou vazbou.Tak je skupinová terapie prospěšná , klient se lepší nejen s intervencí terapeuta.

Rodinná (párová) psychoterapie: terapie pomáhá najít způsoby,které vyřeší individuální problémy a udrží v rodině harmonii. Terapie je užitečná pro rodinné příslušníky , aby pochopili, jaké změny v chování a komunikaci mohou pomoci.

Léčba deprese za pomoci psychoterapie.

Psychoterapie je často první forma léčby deprese.V průběhu psychoterapie hovoří člověk s depresí s terapeutem , komunikace pomáhá identifikovat a pracovat na příčině deprese.


Kontakt

Adresa:
Mgr Eleni Karakeva
Pražská 16
102 00, Praha-Hostivař


E-mail:
karakeva@psyche-karakeva.eu

Tel.:
775 675 785