Nabízím psychoterapeutické služby a poradenství v Praze

775 675 785 Dle tel. domluvy (Pondělí-Pátek)

Služby psychoterapie v Praze

Jmenuji se Eleni Karakeva, nabízím terapeutické služby psychoterapie, hypnoterapie, profesní a životní koučink. Poradím Vám se stanovením cílů a motivuji Vás k jejich dosažení. Pomohu Vám překonat problémy jako je strach a úzkost , nízké sebevědomí.

V životě záleží jak reagujeme na různé situace a to ovlivňuje naše životní i profesní výkony, proto Vám pomohu zlepšit komunikaci.

Naučím Vás správně relaxovat a odpočívat.

portrét psychoterapeuta
Mgr. Eleni Karakeva

Terapie a služby

psychoterapeut zaznamenává poznatky od klienta
Terapie

Druhy psychoterapie

Zde se dozvíte více o tom, jak může být psychoterapie prospěšná pro lidi s různými problémy a jaké druhy jsou.

kmitající hodiny navozující stav hypnózy
Hypnóza

Léčebné postupy hypnoterapie

Pokud potřebujete vědět více o léčebné hypnóze pokračujte dále.

stoupající člověk do schodů k cíli
Koučink

Nastartujte změnu díky Life-koučinku

Životní koučink je založený na akcích a řešení,které Vám pomohou dosáhnout cílů.

Jak může psychoterapie pomoci

Psychoterapie nám pomůže odhalit Vaše negativní myšlení a chování, které brání Vašemu rozvoji. Jen tak bude Váš život šťastnější a naplňující.

Můj přístup psychoterapie a poradenství je flexibilní v tom, přispůsobit se potřebám jednotlivce. Cílem terapeutického sezení je poskytnout podporu pro osobní změnu, v přátelském a důvěrném duchu.

Psychoterapie je především o otevření velmi mocného nastroje, a to je mysl, která je zdrojem pro změnu a rozvoj.

  • Dosáhnout lepšího pochopení sebe sama, svých cílů a hodnot
  • Zlepšit sebeúctu a posílit sebevědomí
  • Najít řešení problémů a starostí, které Vás vedly k hledání léčby
  • Získat nové způsoby, jak se vyrovnat se stresem
  • Zvládnout hněv, smutek a další emoční výkyvy
  • Naučit se lépe komunikovat s okolím
  • Objevit nové způsoby, jak řešit problémy ve Vaší rodině nebo manželství

Existuje mnoho důvodů, proč lidé přicházejí na sezení. Někdy řeší psychické problémy, jako je např. úzkost,deprese.Jindy je to v reakci na neočekávané změny v životě člověka, jako je rozvod, nebo ztráta blízké osoby.Terapie poskytne jiný pohled a podporu na životní situace.Psychoterapie řeší mnoho typů problémů, jako je deprese,úzkost,smutek,fobie, proto je terapie pro každého, kdo má zájem získat co nejvíce ze života tím, že odpovědně přistupuje k řešení náročných životních situací.

Dotazy