Druhy psychoterapie

775 675 785 Dle tel. domluvy(Pondělí-Pátek)
terapeut vyplňuje dotazník

Individuální terapie

Zahrnuje pouze vztah terapeut-klient. Terapie se snaží pomoci lidem lépe porozumět sobě a svému problému, aby se vypořádal s nároky každodenního života.

Skupinová terapie

Je formou psychoterapie, kde terapeut pracuje s dvěmi, nebo více klienty.Při skupinové terapii se členové skupiny mohou poučit ze zkušeností ostatních pozorováním a zpětnou vazbou.Tak je skupinová terapie prospěšná , klient se lepší nejen s intervencí terapeuta.

Párová terapie

Terapie pomáhá najít způsoby,které vyřeší individuální problémy a udrží v rodině harmonii. Terapie je užitečná pro rodinné příslušníky, aby pochopili, jaké změny v chování a komunikaci mohou pomoci.

V párové terapii se řeší vážné problémy, jako je násilí, nebo nevěra. Většinou, ale páry přícházejí k terapeutovi kdy mají nesoulad ohledně fungování domácnosti, častý problém jsou finance, jiný pohled na výchovu dětí.

Pomoc psychoterapeuta

Psychoterapeut pomáhá lidem s duševní poruchou, odkrývá chování emoce a myšlenky, které přispívají k potížím. Pomáhá porozumět a identifikovat problémy a události života.Při terapii získává terapeut poznatky k vyřešení nebo zlepšení problému, pomáhá získat pocit kontroly a radosti v životě.

Jak můžu pomoci